Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2010

Download phần mềm sát hạch lái xe "Luật_PC2009" và các mẹo thi lý thuyết

Download phần mềm luyện thi sát hạch ô tô và mô tô trên máy tính Link download tại đây --->> http://link.vip1.vn/shlx Link download phần mềm Việt Key Full ---->> http://link.vip1.vn/vietkey Link download font chữ ---->> http://link.vip1.vn/fontabc Đối với ôtô: Bộ đề học lý thuyết lái xe ôtô gồm 300 câu hỏi được đánh số thứ tự từ 1 đến 300. Trong đó: + từ câu 1-18: những quy định chung + từ câu 19 – 99: quy tắc giao thông đường bộ + từ câu 100 – 105: kỹ thuật lái xe ôtô + từ câu 106 – 131: cấu tạo và sửa chữa xe ôtô + từ câu 132 -150: nghiệp vụ vận tải + từ câu 151 – 250: biển báo hiệu đường bộ + từ câu 251 – 300: giải các thế sa hình Đối với môtô Bộ đề học lý thuyết lái xe môtô gồm 100 câu hỏi được đánh số thứ tự từ 1 đến 100. Trong đó: + từ câu 1 - 50: những quy định chung và quy tắc giao thông + từ câu 51- 80: biển báo hiệu đường bộ + từ câu 81 - 100: giải các thế sa hình PHẦN THI Đối với ôtô: Bộ đề thi lý thuyết lái xe ôtô các hạng gồm 30 câu