Mọi người nhìn thử giao diện Winmobile test trên máy em phát.

Đầu tiên là Menu bên ngoài
Menu bên trong

Bàn phím bấm gọiVào cài đặt
Vào xem About Phone

Bàn phím gõ tin nhắn
Xem trang web ko có flash 10.1
Vào market